FOCUS Tennis Only Wintercircuit Dames, Heren en Gemengd

FOCUS Tennis Only Wintercircuit 2017-2018

Vanaf oktober 2017 starten wij met een Wintercompetitie op de binnen banen van Tennishal Victoria. Vanaf heden kun je inschrijven tot 3 september 2017 (sluiting). Je schrijft in per team, minimaal 2 spelers, meer mag/kan ook.

Aanmelden/ inschrijven gaat via Toernooi.nl:

(spelers die ook NRT of open toernooien spelen zijn hiermee al bekend)

Je kunt op deze site zoeken naar FOCUS Tennis Only Wintercircuit 2017-2018 en daar direct inschrijven. Je moet op deze site eerst een account maken die je altijd kunt hergebruiken. Daarna kun je inschrijven in alle tennistoernooien in Nederland.

Alle detail informatie kun je lezen in het reglement bij inschrijven (of verder op deze pagina), lees dit a.u.b. even goed door.

Als je hebt ingeschreven kun je (tot 3 september) alles weer wijzigen en zelfs intrekken/annuleren.Dus als je wel wilt inschrijven maar bijvoorbeeld je verhinderingen nog niet weet kun je dit tot 3 sept. wijzigen.

 

FOCUS Tennis Only Wintercircuit Dames, Heren en Gemengd

Reglement FOCUS Tennis Only Wintercircuit 2017-2018

 

 1. Deze competitie wordt in samenwerking met FOCUS tennis academy en Tennis Only georganiseerd bij Tennishal Victoria. De competitie wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB, echter wedstrijden tellen niet mee voor het DSS.
 1. Deelname staat open voor alle tennis liefhebbers.
 1. De competitie wordt gespeeld in teamverband. Een gemengd team bestaat uit minimaal twee heren en twee dames. Een heren team bestaat uit minimaal vier heren.
 2. Inschrijving is geen garantie voor deelname. In geval van over inschrijving heeft de wedstrijdcommissie het recht koppels deelname te ontzeggen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de volgende selectiecriteria:
 3. Actuele speelsterkte , Stand op de Nationale Jeugdranglijst, Competitieniveau en Leeftijd
 1. Het inschrijfgeld bedraagt € 169,- per persoon voor de Heren en gemengde competitie. Inschrijfgeld voor de dames competitie is € 119,- U ontvangt hiervoor desgewenst een factuur. Het verschuldigde bedrag dient via toernooi.nl middels iDEAL betaald te worden.
 1. De competitie loopt van oktober 2017 t/m 26 maart 2018. In deze periode spelen alle koppels in beginsel 6 competitiewedstrijden.
 1. De wedstrijdcommissie deelt de competitie in op sterkte. Er wordt ingedeeld in klassen en poules. Het streven is om het niveauverschil binnen een poule zo klein mogelijk te houden en dus zoveel mogelijk spannende wedstrijden te krijgen. Ter indicatie worden de poules als volgt ingedeeld:
 • Eerste klasse: gemiddelde actuele rating lager dan 2.5
 • Tweede klasse: gemiddelde actuele rating tussen 2.5 en 4.0
 • Derde klasse: gemiddelde actuele rating tussen 4.0 en 5.2
 • Vierde klasse: gemiddelde actuele rating tussen 5.2 en 5.9
 • Vijfde klasse: gemiddelde actuele rating tussen 5.9 en 6.6
 • Zesde klasse: gemiddelde actuele rating tussen 6.6 en 7.3
 • Zevende klasse: gemiddelde actuele rating tussen 7.3 en 8.0
 • Achtste klasse: gemiddelde actuele rating tussen 8.0 en 9.0
 1. De wedstrijdcommissie houdt bij de planning van de competitie rekening met de door de KNLTB te organiseren landelijke en regionale activiteiten, te weten het KNLTB Winterjeugdcircuit, de KNLTB regionale wedstrijddagen en de Nationale Overdekte Jeugd Kampioenschappen. Er zijn een aantal weekenden buiten de planning gehouden (week 52, week 5/6, week 9). In deze weekenden staan er in principe JRT toernooien gepland. We proberen de volledige competitie in het geheel te plannen buiten de JRT weekenden om.
 2. Er wordt gespeeld in:  Tennishal Victoria in Rotterdam, Kralingseweg 226, 3062 CG, Rotterdam.
 3. De Gemengde competitie bestaat uit 2 enkelspelen (1 damesenkel, 1 herenenkel) en 2 dubbelspelwedstrijden (1 damesdubbel, 1 herendubbel) en 1 mix. De Heren competitie bestaat uit 4 wedstrijden, (vier heren dubbels) De dames competitie staat uit twee enkelspelen en 1 dubbelwedstrijd. De wedstrijden duren 1 uur. Er wordt gespeeld op zaterdagen vanaf 13:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur en op zondagen vanaf 9.00 uur tot uiterlijk 17:00 uur.
 1. De spelers met de laagste actuele rating aan het begin van de competitie spelen tegen elkaar. Dit wordt aangegeven op het wedstrijdformulier en hiervan mag niet worden afgeweken.
 2. Bij het vaststellen van de eindstand in een poule zal de volgende rangorde worden gevolgd: (in beslissende volgorde)
 • ongeslagen = kampioen; niet ongeslagen > zie verder
 • aantal punten (als bedoelt in art. 14/15);
 • puntensaldo (als bedoelt in art. 14/15);
 • onderling resultaat;
 • games;
 • game-saldo.
 1. Een team dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden gemeld te hebben bij de wedstrijdleiding. De wedstrijden worden op tijd gespeeld en hebben een duur van 60 minuten (inclusief 5 minuten inspelen). Als een team of één speler van een team te laat is, dan kan de wedstrijdleiding beslissen om punten aan de tegenpartij toe te kennen op grond van art. 19.
 1. Voor deze competitie gelden de volgende spelregels: Er worden sets gespeeld tot de 4 met op 4-4 een tiebreak en op 40-40 sudden-death (degene die op 40-40 het punt wint heeft tevens de game gewonnen. Bovendien mag de ontvanger kiezen aan welke kant hij ontvangt!!!). Er worden maximaal 5 sets in 1 uur gespeeld. Aan het einde klinkt een tijdsignaal. Op dat moment wordt de wedstrijd of rally onmiddellijk afgebroken en telt de stand in sets respectievelijk games (de stand in de game vervalt dus!!!).

De puntentelling bij het eindsignaal is als volgt:

 1. Per gewonnen set: 2 punten voor het winnende team;
 2. Voorsprong in de set: 1 punt voor degene die voorstaat;
 3. Tiebreak: 2 punten voor de winnaar en 1 punt voor de verliezer;
 4. Gelijke stand in games in een begonnen set: 1 punt per team;
 5. In 1 wedstrijd zijn maximaal 8 punten te halen (4 gewonnen sets).
 1. Een wedstrijd zal niet opnieuw worden gepland in de periode van 15 dagen voor aanvang van de wedstrijd. In geval van verhindering binnen deze periode zal zelf een vervanger moeten worden geregeld.
 2. Bij verhindering dient het team altijd zelf voor vervanging te zorgen. De vervanger moet van hetzelfde of een lager niveau zijn. Dat wil zeggen dat de invaller geen beduidend hogere speelsterkte mag hebben en niet beduidend hoger op de Nederlandse ranglijst mag staan. Voldoet de invaller niet aan die eisen dan kan er wel gespeeld worden, maar de tegenstander krijgt punten conform artikel 18 voor iedere wedstrijd waarin de invaller speelt. De vervanger moet zich met zijn pasje melden bij de wedstrijdleiding.
 3. Als een team niet komt opdagen of een speler valt tijdens de wedstrijd uit met een blessure geldt het volgende:
 • Het team dat niet verschijnt op de afgesproken tijd krijgt 0 punten;
 • Het gedupeerde team krijgt 6 punten voor iedere gemiste wedstrijd (max totaal 15 punten bij 3 gemiste wedstrijden).
 • De speler die geblesseerd moet opgeven krijgt 0 punten. De tegenstander krijgt punten overeenkomstig bovenstaande regel.
 1. De wedstrijdcommissie behoudt het recht om aan het eind van de periode het aantal punten te corrigeren als blijkt dat het wel/niet toekennen van punten op grond van art. 17 en 18 onredelijk zou zijn voor één van de teams uit de poule.
 1. De inschrijving sluit 4 september 2017.
 1. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Informatie: wintercompetitie@focustennisacademy.nl