Highschool

De Highschool is voor tennissers met een LOOT-status en voor spelers met aanleg voor tennis. Spelers met een LOOT-status, toegekend door NOC*NSF, komen in de onderbouw in de Highschool terecht. Voor diegenen die hun status verliezen en buiten de top 30 in hun leeftijdscategorie vallen, biedt FOCUS tennis academy een vangnetconstructie aan. Via de highschool kunnen de spelers die buiten die top 30 zijn gevallen (bv. door ziekte of blessure) toch veel trainingsuren blijven maken.
Tijdens de trainingen worden ze begeleid door ervaren trainers/coaches. Het highschoolmodel zorgt er voor dat de trainingen van alle talentvolle sportleerlingen perfect aansluiten op het lesprogramma van Thorbecke V.O.

Ben u geinteresseerd of heeft u andere vragen neem dan contact op met info@focustennisacademy.nl