Tenniskidspaspoort

Wat is een Tenniskidspaspoort?

Een Tenniskidspaspoort is een bewijs dat een kind bij Tenniskidsactiviteiten zoals de World Tour, toernooien, competitie en events deel mag nemen aan een volgende kleur/ fase dan waar hij of zij qua geboortedatum in thuis hoort.

 

Wie komt in aanmerking voor een Tenniskidspaspoort?

Jongens en meisjes geboren in 2004 tot en met 2007 die op basis van objectieve criteria te goed zijn voor de kleur/ fase waarin zij op basis van hun geboortejaar zijn ingedeeld.

 

Deze objectieve en meetbare criteria zijn te vinden op de www.tenniskids.nl.Op deze pagina vindt u ook kijkwijzers waar de criteria middels filmpjes zichtbaar zijn.

 

Hoe vraagt u een Tenniskidspaspoort aan?

 • De privé- of clubtrainer van het kind bepaalt of het kind voldoet aan de op de website te vinden criteria om door te schuiven naar een hogere kleur/ fase.
 • Indien dit het geval is, neemt de privé- of clubtrainer contact op met de KNLTB regiocoach of –scout.
 • stuur een filmpje van het betreffende kind mee naar de coach of scout.
 • De regiocoach of -scout bekijkt de beelden en gegevens en geeft hierover advies aan de bondscoach Jeugd.
 • De bondscoach Jeugd beslist uiteindelijk over het toewijzen van het paspoort.
 • U ontvangt een bevestigingsbrief van de KNLTB. Deze brief dient als bewijs en moet worden meegenomen naar alle Tenniskidsactiviteiten.

 

Het Tenniskidspaspoort is toegekend. Wat nu?

 • Kinderen aan wie een paspoort is toegekend, spelen vanaf 1 januari in een volgende kleur bij alle Tenniskidsactiviteiten.
 • Kinderen geboren in 2004 spelen in 2014 met de groene bal. Met paspoort spelen deze  kinderen met gele ballen.
 • Kinderen geboren in 2005 spelen in 2014 met de oranje bal. Met paspoort spelen deze kinderen met groene ballen
 • Kinderen geboren in 2006 spelen in 2014 met de oranje bal. Met paspoort spelen deze kinderen met groene ballen.
 • Kinderen geboren in 2007 spelen in 2014 met de rode bal. Met paspoort spelen deze kinderen met oranje ballen.

 

Plusstatus

Alle kinderen met een paspoort krijgen automatisch de plusstatus Tenniskids.

Deze plusstatus geeft recht op deelname aan plustoernooien binnen de kleur waar het kind op basis van leeftijd is ingedeeld. Bij de deelname aan plustoernooien speelt het kind niet met ballen en baanlengtes die horen bij de volgende kleur maar met ballen en baanafmetingen die horen bij hun eigen geboortejaar.  Met de plusstatus spelen kinderen tegen andere kinderen met deze status binnen de eigen kleur.