Vereniging van het jaar 2014

Onlangs op het tennisforum van Nederland Tennis Passie (FACEBOOK)

* 10 VRAGEN AAN LTC PLASWIJCK’62 – 1200 LEDEN WAARVAN 400 JEUGDLEDEN – UITGEROEPEN TOT TENNISVERENIGING VAN HET JAAR 2014- LEES NU HUN SUCCESVERHAAL *

Tijdens het afgelopen KNLTB jaarcongres in Papendal, werd de prijs ‘Tennisvereniging van het jaar 2014 ‘ uitgereikt. De winnaar van deze prestigieuze prijs is tennisvereniging LTC Plaswijck’62 geworden. Het jury rapport sprak boekdelen, wat een geweldige vereniging moet dit zijn zeg. Voorzitter Coen Colenbrander én bestuurslid Sigrid Merx vertelden na de huldiging trots aan diverse geïnteresseerden hun verhaal. TENNIS PASSIE zou TENNIS PASSIE niet zijn als we de winnaars ook niet zouden onderwerpen aan onze beruchte 10 vragen. Coen en Sigrid namen even goed de tijd om namens LTC Plaswijck’62 antwoord te geven, maar de antwoorden zijn binnen en wat voor antwoorden zijn het geworden! Hartelijk dank voor jullie inspirerende woorden en vooral ook daden daar in Rotterdam. TENNIS PASSIE is ook uitgenodigd om binnenkort een bezoek te brengen aan dé tennisvereniging van Nederland en op die uitnodiging gaan we zeker in. Al is het alleen maar voor de gezelligheid. Coen en Sigrid nogmaals dank. LTC Plaswijck’62 van harte gefeliciteerd. Deze prijs is van jullie allemaal.

1. INTRODUCTIE (Zouden jullie in het kort kunnen uitleggen wie jullie zijn en
waar jullie vandaan komen?
Uiteraard zijn we hier benieuwd naar wat feiten zoals ledenaantal ,
aangesloten trainers etc. Alles wat jullie kwijt zouden willen aan algemene relevante informatie).

ANTWOORD: Wij zijn Sigrid Merx (39) en Coen Colenbrander (45). Beide op dit moment woonachtig in Rotterdam (in Schiebroek precies te zijn). Wij zijn beide lid van Tennisvereniging LTC Plaswijck ¹62. Daarnaast zitten wij ook zitten in het bestuur van onze vereniging. Sigrid als verantwoordelijke voor Sportplus
activiteiten, activiteiten met een maatschappelijke meerwaarde, en Coen als voorzitter. Tennisvereniging LTC Plaswijck is opgericht in 1962 en is, al zeggen we het zelf, prachtig gelegen in de lommerrijke buurt van wijk Hillegersberg ­ Schiebroek in het Noorden van Rotterdam. Wij hebben 11 Smashcourt banen en
ruim 1.200 leden, waaronder bijna 400 jeugdleden. Dat is dus een fantastisch aantal! Als sinds een paar jaar hebben wij zelfs een ledenstop. We weten hoezeer andere tennisverenigingen de afgelopen jaren hun ledenaantal (fors) hebben zien afnemen, maar bij onze vereniging is hier (gelukkig) niets van te merken.

2. WAAROM LID WORDEN VAN LTC PLASWIJCK? (In onze ogen de belangrijkste vraag. Waarom zouden geïnteresseerden nou vooral bij jullie lid ‘moeten’ worden? Wat maakt het nou echt zo bijzonder?)

ANTWOORD: Wij zijn een echte gezelligheidsvereniging. Plaswijck is een warme, familiaire en toegankelijke verenging, en ook nog eens gelegen op een prachtig groen tennispark met veel bomen, struiken en bloemen die met liefde en toewijding onderhouden worden door een van onze pachters. We hebben een heel
groot en fijn buitenterras waar het in de zomer heerlijk toeven is, en dat in de winter met terraslampen aangenaam verwarmd kan worden. Bovendien is er bij ons echt heel erg veel te doen voor jong en oud, en of men nu prestatief of recreatief tennist. Naast de lessen en competities hebben we een keur aan interne toernooien, ons eigen Open Toernooi, een jeugd tenniskamp en een
Tennis Bootcamp voor wie echt af wil zien. Aan activiteiten dus geen gebrek en dat bijna het hele jaar door, want door onze banen kan er in de winter gewoon door getennist worden en dat gebeurt dan ook! Daarnaast proberen we sinds een aantal jaar ook steeds nadrukkelijker over onze maatschappelijke meerwaarde na
te denken. Want met zulke goede faciliteiten, betrokken leden en financiële armslag zou het raar zijn om dat niet met anderen te willen delen.

3. VERENIGING VAN HET JAAR 2014. (Jullie zijn verkozen tot tennisvereniging van het jaar 2014. Een geweldige prijs natuurlijk. Wij zijn vooral benieuwd HOE jullie te werk zijn gegaan de afgelopen jaren om überhaupt nu genomineerd te worden en WAT jullie gedaan hebben om zo succesvol te zijn.)

ANTWOORD: De jury van de KNLTB heeft ons de prijs toegekend omdat men vond dat we hoog scoorden op het gebied van innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Sinds ons lustrum in 2012 hebben we als vereniging gezegd dat we het zo goed hebben als club, dat het tijd werd om ook iets voor de samenleving terug te doen. We hebben toen onderzocht of het mogelijk was om
als vereniging het initiatief te nemen voor een Richard Krajicek Playground in onze deelgemeente in een buurt waar vanwege sociaal-economische omstandigheden sportlidmaatschap niet voor veel kinderen is weggelegd. In 2012 opende niemand minder dan Nadal de Playground aan de Donkersingel in Schiebroek en sindsdien worden daar 3x per week op het plein sportactiviteiten georganiseerd. Wij zijn met ruim 20 vrijwilligers verantwoordelijk voor de tennisactiviteit op de woensdagmiddag. Om tennis op deze manier in te zetten voor een maatschappelijk doel gaf ons en onze leden zoveel bevrediging, dat we vanaf dat moment met hulp van een Rotterdamse organisatie Rotterdam Sportsupport als bestuur zijn gaan nadenken op wat voor manier wij aan onze maatschappelijke ambities vorm wilde geven. Dit leidde tot een aantal speerpunten die we nu een voor een in concrete projecten proberen om te zetten. Een ander project is Scoren met Energie, een project waarmee we actief proberen om onze energielasten terug te dringen en zo niet alleen geld uit te sparen, maar ook een bijdrage te leveren aan het milieu SeniorFit, een beweegprogramma voor 60+ dat erop gericht is om onder professionele begeleiding te werken aan coördinatie, soepelheid en uithoudingsvermogen. Dit programma staat open voor leden en niet-leden, en is juist ook bedoeld voor mensen die meer zouden moeten of willen bewegen. Wij werken voor dit project samen met een fysiotherapie-praktijk en een revalidatiecentrum; binnenkort zal een aantal huisartspraktijken bovendien actief patiënten naar ons gaan doorverwijzen. Daarnaast hebben we een start gemaakt met het project De Gezonde Kantine, waarvoor we stap voor stap proberen toe te werken naar een gevarieerder en gezonder aanbod van eten en drinken, maar zonder de leden hun patat, bitterballen of kroket af te pakken.
Wij geloven dat wanneer je echt lekkere alternatieven hebt, mensen daar vanzelf voor gaan kiezen.

4.STERKE PUNTEN (Wat zijn de sterke punten van jullie vereniging?)

ANTWOORD: Wij denken dat het meeste al eerder gezegd is. Wij zijn een tennisvereniging, waarbij iedereen zijn / haar steentje aan bij draagt (ieder op zijn / haar manier natuurlijk). Bij ons is iedereen van groot belang. Of je nu bestuurs- of commissielid, vrijwilliger, tennistrainer, sponsor of pachter bent.Alle ruim 1.200 jeugd- en seniorleden dragen bij aan onze prachtige vereniging. Wat misschien wel onze kracht is, is dat we openstaan voor de toekomst, dat we niet bang zijn nieuwe dingen uit te proberen, dat we voorbij de veilige grenzen van ons eigen park durven te kijken. En dat kan ook omdat er in onze vereniging ontzettend veel expertise, kennis en talent verscholen ligt. Onze leden zijn van alle markten thuis en dat komt goed van pas bij alle mooie plannen die we voor de toekomst hebben.

5. ZWAKKE PUNTEN (Elke topspeler, winnaar of succesvolle ondernemer weet ook van zijn of haar zwakke punten. Wat zou je als zwak punt kunnen noemen van LTV Plaswijck’ 62?)

ANTWOORD: Door het enorme grote ledenaantal, bestaat het risico dat je als vereniging (lees bestuur) soms te veel in de Œrelax-stand¹ komt te staan. Het lijkt erop dat alles vanzelfsprekend is; al het succes gewoon komt aanwaaien. Dat is natuurlijk een gevaarlijk uitgangspunt. Juist omdat de situatie van vandaag natuurlijk geen garantie is voor de toekomst. Onze valkuil is dat wij
ons Œovergeven¹ aan deze relax-stand. We zullen dus heel alert moeten blijven op de wensen van al onze jeugd- en seniorleden. Daarom starten we binnenkort met een groot ledenonderzoek zodat we nog beter weten wat hen bezig houdt, wat hun behoeftes en wensen zijn, maar ook wat zij de vereniging te bieden hebben.

6. MOGELIJKHEDEN (Als jullie zo’n prijs winnen dan staat de organisatie als een huis. Jullie hebben een missie, visie en een plan van aanpak. Er zullen toch vast een aantal mogelijkheden voor jullie club op het verlanglijstje staan waar jullie NU nog niet niet aan gekomen zijn maar waar jullie LATER wel
voor willen gaan. Kan er één mogelijkheid genoemd worden?)

ANTWOORD: Wij willen graag ook toekomstbestendig blijven. Daarvoor is ons jeugdbeleid & jeugdopleiding van groot belang. Immers, als wij onze jeugd nu goed enthousiast kunnen maken voor tennis en voor onze vereniging, kunnen wij ook later nog van hen genieten¹ als seniorlid. Wij hebben op dit moment bijna 400 jeugdleden. Heel veel potentie dus om zowel sterke jeugdspelers op te leiden, alsmede een grote vijver te creëren van toekomstige seniorleden.
Daarnaast zouden wij heel graag onze maatschappelijke betrokkenheid verder willen vergroten. Niet als doel op zich, maar omdat wij daarmee echt de verbinding leggen tussen onze vereniging, onze leden en andere doelgroepen.
Naast de RKF Playground, Seniorfit, het Gezonde Clubhuis en Scoren met Energie zouden wij ons ook kunnen voorstellen dat wij in de toekomst activiteiten voor rolstoeltennis, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en ZZP-ers gaan ontwikkelen. Bij al deze plannen proberen wij zo goed mogelijk te luisteren naar onze leden, naar onze partners en omgeving. Waar is behoefte aan, waarin
kan Plaswijck een meerwaarde zijn?

7. BEDREIGING. (Kampioen worden is één maar kampioen blijven is zelfs nog belangrijker. Welke bedreiging(en) loert er om de hoek waardoor jullie zo scherp als een mes blijven?)

ANTWOORD: Wij willen graag een hele open tennisvereniging zijn. Een vereniging die in levendige verbinding staat met vele betrokkenen. Dan ben je natuurlijk ook afhankelijk wat al die betrokkenen van je verwachten / willen. Het gevaar bestaat hem dan voornamelijk in het feit dat je niet goed luistert naar je leden en je omgeving. Dat je als vereniging Œvervreemdt¹ van je doelgroep(en).
Op dit moment zien wij dat niet zo snel gebeuren, maar je moet dus wel scherp blijven.

8. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN. (We hoorden ook dat jullie club niet een club is waar men achterover hangt. LTC Plaswijck’62 gaat juist ook voorwaarts. Éen van de belangrijkste speerpunten binnen jullie beleid is ook de maatschappelijke betrokkenheid. Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven hoe jullie dat ingevuld hebben en waarom het zo belangrijk is?)

ANTWOORD: Eigenlijk hebben we dit allemaal al genoemd bij vraag 3. Het zijn juist onze maatschappelijke activiteiten die ervoor hebben gezorgd dat we genomineerd en uiteindelijk ook verkozen zijn als Vereniging van het Jaar.

9. DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. (De jeugd heeft bij TENNIS PASSIE altijd een bijzondere plek. Kunnen jullie vertellen hoe belangrijk de jeugdgroep binnen jullie vereniging is en wat jullie er zoal aan doen om ze te blijven binden aan jullie community?)

ANTWOORD: De jeugd bij LTC Plaswijck is heel belangrijk. Ze zijn ook met zovelen! Maar liefst 400 kinderen (en afgelopen jaar zelfs 80 kinderen op de wachtlijst). Dat maakt ook dat wij als bestuur, trainers en jeugdcommissie heel hard voor hun blijven rennen. Niet alleen zitten wij helemaal vol qua competitieteams (meer dan 30 jeugdteams doen er iedere voor- en najaarscompetitie weer namens Plaswijck mee op de woensdag en zaterdag), ook
de Worldtour is zeer in trek bij onze vereniging. Daarnaast organiseren wij veel jeugdactiviteiten, hebben we jaarlijks een tenniskamp en hebben wij sinds een paar jaar ook een eigen Jeugdbestuur waarin middelbare scholieren zijn
vertegenwoordigd. Het nieuwste plan is dat we een Open Jeugdtoernooi gaan organiseren bij ons op het park. Het kan natuurlijk altijd beter, maar wij geloven wel dat wij op de goede weg zijn om onze jeugdleden langer aan onze vereniging te blijven binden. Dat is goed voor nu en voor in de toekomst.

10. DROOM. (Iedereen moet blijven dromen. Stel dat alle middelen voorhanden zouden zijn WAT zou dan jullie droom zijn? Is er iets wat gebouwd, gegraven, in elkaar gezet of bijvoorbeeld voor elk gekregen MOET worden om die droom te
verwezenlijken? ) Hier kunnen jullie het kwijt!

ANTWOORD: Dromen zijn voor iedereen natuurlijk verschillend, maar als je in onze dromen toch een gemeenschappelijke deler probeert terug te vinden, is dat volgens ons: Passie (hoe toepasselijk voor dit interview . Wij zouden ultiem gelukkig zijn als jullie over een paar jaar bij LTC
Plaswijck bezoek komen, en het er de hele dag gonst van de bedrijvigheid. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat willen we een warme en open plek zijn voor verschillende doelgroepen, voor onze eigen leden, maar ook voor niet-leden, voor jongeren en ouderen, meer en minder validen. Een plek waar je je altijd welkom voelt, waar je een goede kop koffie drinkt, maar ook met plezier ’s avonds blijft eten. Waar je onder begeleiding aan je gezondheid
werkt, of waar je na schooltijd wordt opgevangen. Waar je je tennisspel verbetert of met anderen je krachten meet. Maar de verbindende factor in al die dingen is de passie voor onze prachtige tennissport. Met andere woorden, we dromen van nog meer mogelijkheden voor onze leden om te kunnen tennissen en
te kunnen recreëren. Dus nog meer (tennis)activiteiten, meer doelgroepen die wij aan onze vereniging kunnen binden, meer baancapaciteit (uitbreiding van onze huidige 11 banen wellicht?) en meer mogelijkheden voor in de winter (een
eigen (tijdelijke) tennishal wellicht?) Maar voor nu zijn wij ook al echt een beetje trots wat wij en al onze leden met onze mooie tennisverenging bereikt hebben!