TV het Hofland

Het hele jaar door kun je bij TV Het Hofland tennislessen volgen.

LET OP: Inschrijven zomerles gaat via https://movitsport.com/embed/59. Als u wilt kijken of u nog kunt instromen met winterles kunt u door op winterles beneden dit bericht naar de juiste pagina gaan.

Zomerseizoen 19 weken in de periode 2 april 2024 t/m 28 september 2024.
• Schrijf je in voor 21 maart (uiteraard kan je daarna nog inschrijven maar we starten dan met indelen)
• In de week van 25 maart ontvang je de bevestiging van de dag(en) en tijd(en) dat je bent ingedeeld voor de les.
• In de week van 1 april beginnen de zomerlessen 2024.
Alle lesklanten worden lid van TV Victoria om de banen vrij te kunnen gebruiken voor les, FOCUS events en vrij spelen. De lesklant heeft verder geen verdere verplichtingen naar TV Victoria. Na aanmelding zal de lesklant een schrijven ontvangen van TV Victoria over de aanmeldprocedure. Lidmaatschap zal aan de vereniging TV Victoria betaald moeten worden anders heeft de speler geen recht op gebruik van de banen/tennisles.
In de zomer van 2024 volg je 19 trainingen van 1 april 2024 tot en met 28 september 2024. Er worden geen trainingen gegeven op tweede paasdag 1 april, Koningsdag 27 april, de meivakantie 29 april t/m 5 mei, Hemelvaartsdag 9 mei, Tweede Pinksterdag 20 mei en de zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus.

Alle lesklanten worden lid van TV Het Hofland om de banen vrij te kunnen gebruiken voor les, FOCUS events en vrij spelen. De lesklant heeft verder geen verdere verplichtingen naar TV Het Hofland. Na aanmelding zal de lesklant een schrijven ontvangen van TV Het Hofland over de aanmeldprocedure. Lidmaatschap zal aan de vereniging TV Het Hofland betaald moeten worden anders heeft de speler geen recht op gebruik van de banen/tennisles.

De groepsgrootte bij de indeling is bepalend voor het lestarief van de lessenreeks. Is de indeling niet conform uw keuze van les type bij de inschrijving dan wordt de lestijd of het lestarief verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep. Indien u de aangepaste indeling, groepsgrootte en het daarbij behorende tarief niet goedkeurt dan kunt u uitsluitend voor aanvang van de lessenreeks uw deelname schriftelijk annuleren.
Prijs van de trainingen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Wij passen het incasso/factuurbedrag aan naar rato aantal deelnemers.

BETAAL HET LESGELD BIJ VOORKEUR VIA AUTOMATISCHE INCASSO
Wij proberen het lesgeld zo laag mogelijk te houden en de inning van de lesgelden per incasso kost ons veel minder tijd dan bij het versturen van facturen en bijhouden van betalingen.
U BETAALT WAT U DAADWERKELIJK HEEFT GEKREGEN
De groepsgrootte bij de indeling is bepalend voor het lestarief van de lessenreeks. Is de indeling niet conform uw keuze van les type bij de inschrijving dan wordt de lestijd of het lestarief verhoogd of verlaagd naar rato het aantal personen in de groep. Prijs van de trainingen is afhankelijk van het aantal deelnemers. Wij passen het incasso/factuurbedrag aan naar rato aantal deelnemers. Wij gaan deze lessenreeks 6 keer incasseren, rond de 20e van de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2024. Blijkt dat wij door de pandemie/Covid-19 veel lessen achterlopen dan zullen wij de laatste termijn(en) niet incasseren.

LET OP: Inschrijven zomerles gaat via https://movitsport.com/embed/59. Als u wilt kijken of u nog kunt instromen met winterles kunt u door op winterles beneden dit bericht naar de juiste pagina gaan.