FOCUS bovenbouw

Ondertekening overeenkomst tussen de KNLTB en FOCUS tennis academy
Ondertekening overeenkomst tussen de KNLTB en FOCUS tennis academy

Bovenbouw tennisschool

Elke bovenbouw tennisschool die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor jeugd en profs kon zich t/m 2 november 2015 opgeven voor de certificeringsprocedure. De kwaliteit van de hoofdcoach, het niveau van de spelers en speelsters, het aantal spelers en speelsters, het begeleidend kader zoals conditietrainer en mentale begeleider en de accommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Door de strenge toelatingseisen voor certificering komen slechts enkele bovenbouw tennisscholen in Nederland in aanmerking voor certificering.

Erik Brummer zal namens FOCUS de hoofdtrainer zijn.

Onderstaande figuur geeft de tien domeinen weer waarvoor criteria zijn opgesteld voor de bovenbouw tennisscholen. Ieder domein heeft een bepaalde wegingsfactor. Zo telt het domein Technisch kader zwaarder mee dan Organisatie en beleid.

Grofweg zijn de wegingsfactoren ingedeeld in: zeer zwaar meewegend, zwaar, middel en licht.

taartdiagram-certificering-tennisscholen

Tijdschema certificering bovenbouw tennisscholen

tijdschema-bovenbouw

Samenwerking

Samenwerking is een van de sleutelwoorden binnen het netwerk. Zowel met de KNLTB als met de andere gecertificeerde tennisscholen. In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar een onderbouw tennisschool en vandaar via een bovenbouw school naar de nationale selectie.

Transparante en objectieve selectieprocedure 

De KNLTB ambieert een open en objectief proces van certificering. Alle trainers met een geldige licentie (tot vijf jaar geleden) ontvingen een uitnodiging om opleidingspartner van de KNLTB te worden. Een onafhankelijk adviesbureau, NMC Bright, begeleidt de onder- en bovenbouw certificeringstrajecten en zorgt voor een objectieve meting. Voor de bovenbouw tennisscholen is NMC Bright betrokken bij de entreetoets, de online voorbereiding op de audits en de audits zelf. De certificeringscommissie van de KNLTB besluit op basis van de definitieve auditrapporten van NMC Bright welke tennisscholen in aanmerking komen als gecertificeerde opleidingspartner en legt zijn advies voor aan het Bondsbestuur van de KNLTB. Bij een positief besluit worden de contracten ondertekend. NMC Bright vervult binnen het onderbouw traject een adviserende rol bij de selectietoetsen.

bron: www.knltb.nl