TALENTSTATUS EN SCHOOL

Om sport en school te combineren bestaan er Topsport Talentscholen (LOOT scholen). Voor het volgen van onderwijs op deze scholen heb je een talentstatus nodig. 

Topsport Talentscholen

Op een Topsport Talentschool kun je onderwijs volgen met een aangepast programma. In Nederland zijn er ongeveer dertig Topsport Talentscholen die de combinatie studie en topsport in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo)mogelijk maken. Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden. Hierbij kun je denken aan:

  • Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
  • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • Uitstel of vermindering van huiswerk;
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • Begeleiding van een LOOT-begeleider
  • Gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voorbeloften, nationale talenten en internationale talenten met een talentstatus. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in de stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Meer informatie en de locaties van de scholen kun je vinden op de website van stichting LOOT

Verder zijn er naast de Topsport Talentscholen steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld getennist kan worden naast de schooluren. 

Talentstatus en procedure toekenning 

Met een talentstatus kun je voortgezet onderwijs volgen op een Topsport Talentschool. Vanaf 2007 zijn de talentstatussen (belofte-, nationale- en internationale talentstatus) steeds toegekend op basis van dezelfde criteria. Deze criteria, het zogenaamde talentprofiel, wordt opgesteld door de KNLTB in overeenstemming met het NOC*NSF. Naast het verzoek van het NOC*NSF om de criteria aan te scherpen, zagen wij als KNLTB ook in dat de criteria al enkele jaren niet zijn aangepast naar de huidige meetlat van topsport. Verder zijn er steeds meer topsportvriendelijke scholen, waar bijvoorbeeld getennist kan worden naast de schooluren.

Voor het schooljaar 2021/2022 betekent het dat de lat hoger is gelegd voor de verschillende statussen. Bekijk hiervoor het nieuwe talentprofiel

Eenmaal per jaar ontvangt een speler een talentstatus. De KNLTB selecteert na de Nationale Junioren Kampioenschappen in augustus de spelers die in aanmerking komen voor deze status. De talentenstatus geldt dan voor het komende schooljaar. Zodra bekend is welke spelers een talentenstatus ontvangen informeert de KNLTB de spelers en hun ouders. Talenten die de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs maken, ontvangen eind februari hun eventuele talentstatus.