LOOT (11 – 14 jaar, JT, Tennis Europe groep)

Lesdagen en tijden.

Dinsdag en donderdag van 08.00-10.00 uur tennis en 10.00-10.30uur fysieke training

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 uur tennis en 17.00-18.00uur fysieke training

Voor die kinderen die kiezen voor een LOOT-school is er een Lootprogramma ontwikkeld.Twee maal per week kan er in de ochtend worden getraind. De ochtendtrainingen worden aangevuld met de tennis en fysieke trainingen in de middag waaraan ook die spelers meedoen die niet op een LOOT-school zitten. Het LOOT-programma stelt de spelers in staat om dat aantal uren te trainen wat hun belastbaarheid toestaat. Door de groei kan de belastbaarheid van tijd tot tijd verschillen, daarom wordt dit altijd scherp in de gaten gehouden. Op een LOOT-school krijgen geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school, zonder dat de resultaten er onder lijden. Op een LOOT-school krijgen topsporters de mogelijkheid om het schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, náást alle trainingsarbeid die verricht moet worden.

Wat is een LOOT-school? Een LOOT-school is een school waar je als sporttalent onderwijs en topsport samen kunt ontwikkelen. Dit krijg je al vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs [VMBO-HAVO-VWO].

Waarom LOOT-school? Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. Een LOOT-school houdt rekening met jouw sportactiviteiten door extra faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten je krijgt, hangt af van wat je als sporter nodig hebt. De scholen passen maatwerk toe voor elke geïndiceerde sporter. Voor school is daarbij het belangrijkste dat je een goed schooldiploma haalt. Maar dat moet je wel samen kunnen doen met het goed presteren en ontwikkelen van jouw sportcarrière.

Wat zijn die faciliteiten precies? • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden; • (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; • Uitstel of vermindering van huiswerk; • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m trainingen en wedstrijden, weg te werken; • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken; • Begeleiding van een LOOT-begeleider; • Gespreid examen over twee schooljaren.

Wanneer word je LOOT-leerling? Vanaf 1 maart 2010 geldt het nieuwe statustoekenningssysteem van NOC*NSF. De toekenning van de LOOT-status is hiermee gekoppeld aan de talentendatabase van NOC*NSF. De database van NOC*NSF wordt gevuld door de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. Als je van jouw sportbond de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT] Internationaal Talent hebt gekregen, dan kom je in aanmerking voor de LOOT-faciliteiten. LOOT-faciliteiten zijn uiteraard alleen verkrijgbaar op één van de 29 LOOT-scholen. Met deze nieuwe richtlijn komt de toekenning van de LOOT-status door het Olympisch Netwerk aan de hand van het statushandboek te vervallen. Dit statushandboek wordt nog wel in de oude brochures van de stichting LOOT genoemd.